013 - 590 03 06

Brandbeveiliging

In slechts enkele seconden kan een kleine vonk uitgroeien tot een brand. Mensenlevens, maar ook uw bedrijfscontinuïteit staan op het spel. Het ontstaan van een brand is niet altijd te voorkomen, maar met de juiste brandbeveiliging is een brand wel in de kiem te smoren.

De basis voor een goede brandbeveiliging wordt gevormd door goede ‘know-how’ van risico’s en oplossingen en adequate technische voorschriften voor ontwerp en aanleg. Van der Donk Beveiliging ontwerpt, levert, installeert, certificeert en onderhoudt uw brandbeveiligingssysteem. Door het hele traject uit handen te nemen, kunnen wij garanderen dat onze branddetectie- en ontruimingssystemen voldoen aan de laatste eisen en voorschriften. Van der Donk Beveiliging is CIBVgecertificeerd.

Vroegtijdige detectie

Een brandmeldinstallatie kan een beginnende brand in een vroegtijdig stadium detecteren, lokaliseren en vervolgens alarm slaan. De brand kan dan tijdig worden bestreden en er kunnen maatregelen getroffen worden om mens en omgeving veilig te stellen. Om een brand in een zo vroeg mogelijk stadium te kunnen detecteren, maken wij gebruik van speciale branddetectoren. Elke afzonderlijke branddetector is geregistreerd, zodat de brand direct nauwkeurig gelokaliseerd kan worden.

Ontruimingsinstallatie

Met een ontruimingsinstallatie kunnen personen bij brand, ontploffingsgevaar of andere calamiteiten, middels een ontruimingssignaal worden gewaarschuwd. Hierdoor kan snel tot ontruiming en andere acties worden overgegaan. Letsel aan personen en materiële schade kan hierdoor worden beperkt of zelfs voorkomen.

Alarmcentrale en servicecentrale

Bij een brandmelding schakelen de medewerkers van de aangesloten meldkamer direct hulpdiensten in. Wij volgen hierbij strikt een vooraf overeengekomen protocol, zodat u precies weet wat u van ons kunt verwachten.

Risicobeheer

Bij het maken van een brandveiligheidsplan bekijken we uw situatie vanuit het oogpunt van risicobeheer. Daarbij besteden we aandacht aan aspecten als schadebeperking en bedrijfscontinuïteit. We maken een inventarisatie van mogelijke scenario’s en kunnen zo voor u inzichtelijk maken welke risico’s een brand met zich meebrengt en hoe zwaar deze risico’s wegen. Samen wegen we de kosten en kansen van de verschillende mogelijk te nemen maatregelen af om zo tot het gewenste plan te komen.

Advies nodig?

Wij nemen graag de tijd om uw specifieke situatie te bekijken en de risico’s en mogelijkeden te inventariseren. U ontvangt van ons een eerlijk en objectief advies. Neem hiervoor contact op en we plannen snel een eerste kennismaking in.