013 - 590 03 06

Elektronische maatregelen

Via elektronische detectoren en componenten kan een inbreker gesignaleerd worden en zal er een alarm worden getriggerd. Dit kan een stil alarm zijn, dat via een automatische telefoonkiezer naar een Particuliere Alarm Centrale (PAC) gaat. De PAC waarschuwt vervolgens de sleutelhouders en eventueel een veiligheidsdienst of de politie. Naast een stil alarm wordt  gebruik gemaakt van een luid alarm voor zowel binnen als buiten, om de inbreker af te schrikken en bewoners of omwonenden te waarschuwen. Een optisch signaal, bijvoorbeeld in de vorm van een zwaailicht aan de buitengevel, geeft snel de juiste locatie aan voor gewaarschuwde personen en/of hulpdiensten.